Eiendom

En hovedmålsetning for Gumpen Eiendom er verdiskapning gjennon eiendom og tomter. Skape attraktive og lønnsomme prosjekter med utleie som en vesentlig del av virksomheten. Eiendomsmassen består av en driftdel og en en utleiedel. Til sammen utgjør bygningsmassen en godt og vel 30000 m2.

Utvikling og design av Egde Consulting