bakgrunn foto

Vi har oppfylt bildrømmer siden 1936

Humør, omtanke, redelighet og nytenkende er våre verdier.

Bli kjent med oss

Kampanjer

Nyheter

Produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev her

GUMPEN har fire kjerneverdier som står sterkt i bedriftskulturen; humør, omtanke, redelighet og nytenkende.

Disse verdiene skal gjenspeile alle handlinger som utføres både internt i konsernet og ut til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Les vår historie

Per Helge Gumpen
Bilforhandler
Gumpen Gruppen