Kontakt

Gumpen Gruppen
Setesdalsveien 90
4690 Kristiansand

Per Helge Gumpen

Bilforhandler

Nina Gumpen Hansen

Eiendom

Lars Ivar Olsen

Administrasjonssjef

Terje Jochumsen

Visekonsernsjef
Utvikling og design av Egde Consulting