Kontakt

Gumpen Gruppen
Setesdalsveien 90
4690 Kristiansand

Terje Jochumsen

Visekonsernsjef

Per Helge Gumpen

Bilforhandler

Nina Gumpen Hansen

Eiendom

Lars Ivar Olsen

Administrasjonssjef

Irma Colbjørnsen

Regnskapssjef

Kate Ugland

Medarbeider økonomi

Marianne Ryder Lislevand

Medarbeider økonomi

Marit Eriksen

Medarbeider økonomi

Eirin Holm

Medarbeider økonomi

Odd Von Porat Fiane

Kvalitetsansvarlig
Utvikling og design av Egde Consulting