Foto_Årets lærebedrift i Telemark
Servicesjef Kim Harry Pedersen og daglig leder Erik Christian Wang mottok beviset på at Grenland Bilservice er "Årets lærebedrift i 2023". Alle foto: Anders Palmer Holmen

Grenland Bilservice er Årets lærebedrift!

Grenland Bilservice fikk utmerkelsen "Årets lærebedrift" som ble utdelt 30. november av Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark.

Kjernen i Grenland Bilservice sin suksess ligger i deres tilnærming til lærlingopplæringen. Som en mindre bedrift har de et tett samarbeid der alle ansatte engasjerer seg i lærlingers utvikling. Deres faglige leder, som også er medlem i prøvenemnda for bilfaget lette kjøretøy, sikrer nøye etterlevelse av læreplanen. Lærlingene har tilgang til flere instruktører, noe som sikrer et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

Bildet viser To representanter fra Grenland Bilservice som mottar prisen for årets lærebedrift i Telemark.

Daglig leder Erik Christian Wang spiller selv en sentral rolle i å veilede lærlingene, og tilbyr personlige samtaler for å møte deres individuelle behov. Denne personlige tilnærmingen strekker seg også til deres vilje til å ta inn lærlinger med spesielle utfordringer.

Juryen vektla også at bedriften utmerker seg med sitt mangfold. Per i dag har Grenland Bilservice to kvinnelige lærlinger og en lærling fra Syria blant sine fem elever. Lærlingene spenner over fagfeltene lette kjøretøy, dataelektronikk og reservedelsfaget.

I sin takketale understreker Wang viktigheten av samarbeid og fellesskap i å nå dette prestisjetunge målet. Han deler æren til sine kolleger i Grenland Bilservice og Gumpen Gruppen, opplæringskontoret for bilfag, skoler, fylkeskommunen, og foreldre for deres støtte og bidrag. Han fremhever også betydningen av konkurransen fra over 800 lærebedrifter i fylket.

Denne prisen ble jeg oppriktig glad og virkelig stolt over. Tusen takk, sa Wang fra scenen.

Samme kveld fikk fylkets lærlinger også sine fagbrev.

– Det er herlig å være tilstede på en så viktig kveld. Gratulerer med dagen til dere alle, sa den daglige lederen.