Foto_Morgendagens bilmekanikere

Skrevet av: Benedicte Fuglevåg Glenne

Vi utdanner morgendagens bilmekanikere

I takt med at teknologien i dagens biler blir mer avansert og at bilparken i Norge tas over av elbiler, endres også kompetansebehovet seg for bilmekanikerne. Ved Gumpens Auto Grenland har de vært tidlig ute med å satse på ansatte som kombinerer data- og elektroteknologi med bilmekanikeryrket.

- Vi ser at stadig flere feil, både på elbiler og tradisjonelle fossilbiler løses ved hjelp av datateknologi, forteller Thomas Vaag til FVN i et intervju tidligere i høst.

Thomas har vært ansatt i Gumpens Auto Grenland i flere år, og har fagbrev både i dataelektronikk og lette kjøretøy, i tillegg til å være utdannet som høyvoltspesialist.

- Jeg møtte heldigvis folk som var fremtidsrettet og satset på meg. Derfor har jeg blitt motivert til en seks og et halvt års lang utdanning, der store deler av tiden var godt lønnet.

Inspirerer resten av bransjen

Karsten Øen, som er avdelingsleder for elektrofag ved Kvadraturen Videregående skole, forteller i et intervju med Fædrelandsvennen at Gumpens Auto Grenland har vært til stor inspirasjon, og at de nå har fire lærlinger innen dataelektronikerfaget ute hos lokale bilforhandlere og verksteder.

- Vi forsøker å synliggjøre for elevene og foresatte behovet for kompetanse både innen dataelektronikk og det tradisjonelle bilmekanikerfaget.

Flere ulike fagkombinasjoner

Det er liten tvil om at det blir stadig større behov for bredere kompetanse i bransjen. Det finnes flere ulike kombinasjoner av fagkompetanse, og det er ikke bare én riktig vei å gå. Hver enkelt bedrift vil ha et stort ansvar for å tilrettelegge for at ansatte skal få den kompetansen fremtiden krever.  I Gumpen Gruppen utdanner vi morgendagens bilmekanikere, og ønsker å tilrettelegge for kompetanseheving i alle ledd.