Foto_Personvern

Personvern og informasjonskapsler for Gumpen Gruppen

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler forklarer hvordan Gumpen Gruppen bruker informasjonskapsler og behandler personopplysninger når du bruker dette nettstedet og er i kontakt med oss i andre kanaler.

Hvem er vi?

Ansvarlig for www.gumpen.no er:

Gumpens Auto AS
Setesdalsveien 90
4690 Kristiansand

Kontaktopplysninger for personvernombudet vårt:
E-postadresse: kundeservice@gumpen.no

Vår personvernpolicy

Gumpens Auto AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med en forhandler eller brukt et verksted i vår salgsorganisasjon. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysningene er også viktige å ha dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil pga. teknisk feil. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Du kan kontakte kundeservice ved behov.

Personvernerklæring

 1. INNLEDNING
  Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker www.gumpen.no. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

  2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.
 2. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
  For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

3 a) Opplysninger du selv oppgir til oss:
Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

3 b) Vår korrespondanse:
Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.

3 c) Kjøpsinformasjon:
Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.

3 d) Opplysninger om bruk av nettsidene:
Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

3 e) Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.

3 f) Opplysninger via partnere og annonsører:
Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

3 g) Opplysninger fra offentlige registre:
Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.

3 h) Kundeundersøkelser:
Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger å ikke være anonym tar vi vare på svarene.

4. INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet nedenfor.

 1. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER
  Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold.

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn dem som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

 1. LAGRINGSTID
  Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

* Kjøpsinformasjon:

Vi lagrer informasjon om dine kjøp av ny bil eller bruktbil i 5+2 år, etter besøk på et av våre verksteder lagrer vi informasjon i 3-2 år hvis ikke andre lover kommer til anvendelse. 

* Kontaktinformasjon:
Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.

* Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter:
6 mnd.

* Vår korrespondanse:
Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.

* Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder

* Opplysninger fra offentlige registre:
Brukes for å kalle inn til EU-kontroll og søke opp kontaktinformasjon om deg/din bil når du bestiller tjenester på våre nettsider. Slettes etter 3 måneder.

* Chat med kundesenteret.
Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.

 1. DINE RETTIGHETER
  Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:
  a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
  b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
  c) Oppdatere dine personopplysninger
  d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
  e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
  g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@gumpen.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket ditt. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 1. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRING
  Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.
 2. KONTAKTINFORMASJON
  Har du ytterligere spørsmål om Volkswagen personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@gumpen.no.

 

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler, og hva bruker vi dem til?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin, smarttelefon eller på en annet enhet. De inneholder en begrenset mengde opplysninger om brukeren og er tilgjengelige for nettserveren og brukerens enhet. Dette gjør at serveren kan levere en side som er skreddersydd for brukeren, eller at siden kan inneholde et skript som kjenner opplysningene i informasjonskapselen og dermed kan overføre opplysninger fra ett besøk på nettstedet (eller et relatert nettsted) til det neste.

Informasjonskapsler kan enten være øktinformasjonskapsler eller faste informasjonskapsler:

 • Øktinformasjonskapsler er midlertidige og slettes når nettleseren lukkes.
 • Faste informasjonskapsler vil fortsatt være lagret på enheten din etter at du har lukket nettleseren. De slettes etter en viss tid, men vil bli fornyet hver gang du besøker nettstedet, hvis du ikke har blokkert eller deaktivert informasjonskapsler.

Informasjonskapsler kan enten være fra førstetilbydere eller tredjeparter:

 • Informasjonskapsler fra førstetilbydere opprettes av nettstedet www.gumpen.no.
 • Informasjonskapsler fra tredjeparter opprettes av forhandlerne eller partnerne våre.

Vi bruker blant annet informasjonskapsler til å:

 • analysere bruken av nettstedet vårt
 • spore ytelsen til nettstedet vårt
 • tilby et sikkert nettmiljø med beskyttelse mot svindel og uautorisert tilgang
 • administrere markedsføring og gi en bedre nettopplevelse
 • gjøre innholdet på nettstedet mer relevant for deg

Hvilke typer informasjonskapsler brukes?

Informasjonskapslene vi bruker, er våre egne informasjonskapsler og informasjonskapsler opprettet av forhandlerne eller partnerne våre (tredjeparter). Disse informasjonskapslene tilhører ulike kategorier basert på formålet med dem. Kategoriene er: nødvendige, statistiske og markedsføringsrelaterte.

Vi kan lagre informasjonskapsler på enheten din uten uttrykkelig samtykke når informasjonskapslene er nødvendige for driften av www.gumpen.no. For alle andre informasjonskapsler trenger vi tillatelse fra deg. Disse informasjonskapslene lagres kun etter at du har valgt hvilke typer informasjonskapsler du vil tillate.

Nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendige for driften av www.gumpen.no. De er blant annet nødvendige for sikkerheten og som støtte for grunnleggende funksjoner. Du må tillate disse informasjonskapslene for at nettstedet skal fungere som tiltenkt.

Statistiske informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan nettstedet brukes. De gjør det mulig for oss å forbedre www.gumpen.no basert på hvordan besøkere bruker nettstedet, for eksempel hvilke sider de besøker oftest, og hvilke produkter de viser størst interesse for.

Markedsføringsrelaterte informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene gjør det mulig å bruke funksjoner fra forhandlerne og partnerne våre (tredjeparter), for eksempel funksjoner knyttet til sosiale medier. I tillegg gjør disse informasjonskapslene det mulig for www.gumpen.no å presentere skreddersydd reklame i tredjepartsmedier basert på brukeratferd.

Hvordan kan du hindre og slette informasjonskapsler?

Du kan enten slette informasjonskapsler fra www.gumpen.no ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet vårt eller ved å slette informasjonskapsler i nettleseren.

Slik sletter du informasjonskapsler på www.gumpen.no

Når du går inn på www.gumpen.no, vil du få opp retningslinjene våre for informasjonskapsler og samtykke til dette. Husk at informasjonskapsler stilles inn på nettlesernivå (se under).

Slik sletter du informasjonskapsler i en nettleser

I nettleseren din kan du velge hvilke informasjonskapsler du vil tillate og hvilke du vil blokkere eller slette. Hvordan du gjør det, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Bruker du flere nettlesere, må du slette informasjonskapsler i hver enkelt av dem. Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan det føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Vil du slette informasjonskapsler du har tillatt, må du gjøre dette i nettleseren. Disse lenkene tar deg til veiledninger om hvordan du sletter informasjonskapsler i de mest brukte nettleserne. Veiledningene stammer fra nettleserne og kan bli endret.

Microsoft Internet Explorer (IE)

Google Chrome

Safari

Firefox

Påmelding til nyhetsbrev

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt samtykker du til at Gumpen kan sende deg informasjon og markedsføring, og behandle dine personopplysninger i henhold til retningslinjene våre for personvern som beskrevet ovenfor.